Trang chủ GIỚI THIỆU THƯ VIỆN

GIỚI THIỆU THƯ VIỆN

TIN TỨC MỚI

𝑪𝒂̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒆̂́𝒏 𝒃𝒐̣̂ 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒆̂̀𝒏 𝒔𝒂̉𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒔𝒊𝒆̂𝒖 𝒂̂𝒎 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒖̣...

Trung Tâm Đào Tạo- Chỉ Đạo Tuyến xin giới thiệu chuỗi Hội Thảo online: Nhằm cập nhật những vấn đề mới về siêu âm...

chuỗi các hội thảo trực tuyến quốc tế về siêu âm vú ( Breast...

Trung tâm ĐT- CĐT xin thông báo về chuỗi các hội thảo trực tuyến quốc tế về siêu âm vú ( Breast imaging webinar...

Hội thảo online với chủ đề : “ Chẩn đoán lạc nội mạc trong...

Trung tâm ĐT- CĐT gửi thông báo đến quý đồng nghiệp về Hội thảo online với chủ đề : “ Chẩn đoán lạc nội...