BẢN TIN

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 3/2024...

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 3/2024   The  BMJ Volume 384, issue 8421 16 March 2024 https://www.bmj.com/content/384/8421   The New England Journal of...

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 3/2024

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 3/2024   An international Journal Of obstetrics and Gynaecology (BJOG) Volume 131, Issue 4 March...

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 2/2024

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 2/2024   An international Journal Of obstetrics and Gynaecology (BJOG) Volume 131, Issue 3 Febuary...

Hội nghị quốc tế Gây mê Hồi sức Sản khoa và Khoa học –...

Hội nghị quốc tế Gây mê Hồi sức Sản khoa và Khoa học - Chỉ đạo tuyến chuyên ngành Sản Phụ khoa Hà Nội Hội...

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 1/2024

  Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 1/2024 Ultrasound in Obstetrics & Gynecology (ISUOG) Volume 63, Issue 1 January 2024 https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14690705/2024/63/1   International Journal...

Hội thảo khoa học với nội dung: “Khởi phát chuyển dạ: Xu hướng và...

Hội thảo khoa học với nội dung: “Khởi phát chuyển dạ: Xu hướng và góc nhìn lâm sàng”. Chương trình cụ thể như sau: 1.Địa điểm:...

THÔNG BÁO LẦN 4 V/v: Thông báo điều chỉnh thời gian và nội dung...

THÔNG BÁO LẦN 4 V/v: Thông báo điều chỉnh thời gian và nội dung tổ chức “Hội nghị khoa học Chỉ đạo tuyến chuyên ngành...

Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến xin gửi thông báo Hội thảo...

📣📣📣Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến xin gửi thông báo Hội thảo khoa học: “Vai trò của tiêm phòng cúm cho phụ...

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 12/2023

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 12/2023   An international Journal Of obstetrics and Gynaecology (BJOG) Volume 130, Issue 13 December...

TIN TỨC MỚI

HỘI THẢO “VAI TRÒ CỦA XÉT NGHIỆM VITAMIN D VỚI PHỤ NỮ CÓ THAI”

HỘI THẢO “VAI TRÒ CỦA XÉT NGHIỆM VITAMIN D VỚI PHỤ NỮ CÓ THAI” Ngày 10/07/2024, tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã diễn...

THÔNG BÁO LẦN 2 V/v: Đăng ký tham dự Hội thảo khoa học  “Siêu âm đánh giá hệ thần kinh trung ương nâng cao” Kính gửi: Các...

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 7/2024

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 7/2024     Ultrasound in Obstetrics & Gynecology (ISUOG) Volume 64, Issue 1 July 2024 https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14690705/2024/64/1   International Journal...