Trang chủ ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO MÔ PHỎNG

ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO MÔ PHỎNG

Đơn vị Mô hình- Mô phỏng và đào tạo tiền lâm sàng thuộc Trung...

Đơn vị Mô hình- Mô phỏng và đào tạo tiền lâm sàng thuộc Trung tâm đào tạo- Chỉ đạo tuyến bệnh viện Phụ sản...

TIN TỨC MỚI

Bài báo trên tạp chí Sản phụ khoa Hoa Kỳ (AJOG MFM) với nội...

Tranexamic acid trong chảy máu: Tranexamic acid không chỉ dùng điều trị cho mỗi chảy máu sau đẻ Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo...

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 03/2023

  An international Journal Of obstetrics and Gynaecology (BJOG) Volume 130, Issue 5 April 2023 https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14710528/2023/130/5   Ultrasound in Obstetrics & Gynecology (ISUOG) Volume 61, Issue 3 March 2023 https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14690705/2023/61/3   International Journal of Gynecology...

THÔNG BÁO: HỘI NGHỊ VÔ SINH VÀ KỸ THUẬT SINH SẢN LẦN THỨ...

Trong Sản phụ khoa hiện đại, vấn đề vô sinh và hỗ trợ sinh sản ngày càng đóng vai trò quan trọng. Trong những...