Trang chủ ĐÀO TẠO

ĐÀO TẠO

Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến xin gửi Lịch khai giảng các...

✏️✏️✏️Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến xin gửi Lịch khai giảng các khoá đào tạo trong tháng 7/2023. ✏️✏️✏️Để biết thông tin chi...

Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến xin gửi Lịch khai giảng các...

✏️✏️✏️Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến xin gửi Lịch khai giảng các khoá đào tạo trong tháng 6/2023. ✏️✏️✏️Để biết thông tin chi...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP SẢN PHỤ KHOA

📣📣📣Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến xin kính gửi Quý vị Bác sỹ THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP SẢN PHỤ KHOA CƠ...

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO – CHỈ ĐẠO TUYẾN THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG BỐ...

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO – CHỈ ĐẠO TUYẾN THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG BỐ CƠ SỞ  KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU...

Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến xin gửi Lịch khai giảng các...

✏️✏️✏️Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến xin gửi Lịch khai giảng các khoá đào tạo trong tháng 5/2023. ✏️✏️✏️Để biết thông tin chi...

Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến xin gửi Lịch khai giảng các...

✏️✏️✏️Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến xin gửi Lịch khai giảng các khoá đào tạo trong tháng 4/2023. ✏️✏️✏️Để biết thông tin chi...

Lịch khai giảng các khoá đào tạo trong tháng 3/2023

Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến xin gửi Lịch khai giảng các khoá đào tạo trong tháng 3/2023. Để biết thông tin chi...

Chương trình đào tạo liên kết DIU với chủ đề “ Ung thư Phụ...

📣📣📣Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến xin thông báo về Chương trình đào tạo liên kết DIU với chủ đề “ Ung...

Lịch khai giảng các khóa đào tạo tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội...

📣📣📣Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội xin thông báo về lịch khai giảng các khóa đào...

Thông báo lịch khai giảng các khóa đào tạo tại Bệnh viện Phụ sản...

http://ttdt.benhvienphusanhanoi.vn/1894-2/#:~:text=%C3%97,-TRANG%20CH%E1%BB%A6

TIN TỨC MỚI

Hội thảo sinh hoạt khoa học với nội dung: “Huyết tương giàu tiểu cầu...

Được sự cho phép của lãnh đạo bệnh viện, bộ phận NCKH thuộc trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến tổ chức Hội...

Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến xin gửi Lịch khai giảng các...

✏️✏️✏️Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến xin gửi Lịch khai giảng các khoá đào tạo trong tháng 10/2023. ✏️✏️✏️Để biết thông tin chi...

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 09/2023

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 09/2023     Ultrasound in Obstetrics & Gynecology (ISUOG) Volume 62, Issue 3 September 2023 https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14690705/2023/62/3   International Journal...