Trang chủ THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN

THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 3/2024...

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 3/2024   The  BMJ Volume 384, issue 8421 16 March 2024 https://www.bmj.com/content/384/8421   The New England Journal of...

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 3/2024

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 3/2024   An international Journal Of obstetrics and Gynaecology (BJOG) Volume 131, Issue 4 March...

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 2/2024

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 2/2024   An international Journal Of obstetrics and Gynaecology (BJOG) Volume 131, Issue 3 Febuary...

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 1/2024

  Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 1/2024 Ultrasound in Obstetrics & Gynecology (ISUOG) Volume 63, Issue 1 January 2024 https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14690705/2024/63/1   International Journal...

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 12/2023

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 12/2023   An international Journal Of obstetrics and Gynaecology (BJOG) Volume 130, Issue 13 December...

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 11/2023

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 11/2023     Ultrasound in Obstetrics & Gynecology (ISUOG) Volume 62, Issue 5 November 2023 https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14690705/2023/62/5   International Journal...

SỐ ĐẶC BIỆT CỦA TẠP CHÍ INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS: HỘI NGHỊ...

SỐ ĐẶC BIỆT CỦA TẠP CHÍ INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS: HỘI NGHỊ SẢN PHỤ KHOA THẾ GIỚI LẦN THỨ XXIV (VOLUME 163,...

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 10/2023

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 10/2023  Ultrasound in Obstetrics & Gynecology (ISUOG) Volume 62, Issue S1 Abstracts of the...

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 09/2023

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 09/2023     Ultrasound in Obstetrics & Gynecology (ISUOG) Volume 62, Issue 3 September 2023 https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14690705/2023/62/3   International Journal...

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 08/2023

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 08/2023     Ultrasound in Obstetrics & Gynecology (ISUOG) Volume 62, Issue 2 August 2023 https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14690705/2023/62/2   International Journal...

TIN TỨC MỚI

Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức hội thảo: “Công nghệ...

Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức hội thảo: “Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong sàng lọc...

Thông báo về việc đăng ký tham dự Hội thảo: “Công nghệ giải trình...

Thông báo về việc đăng ký tham dự Hội thảo: “Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong sàng lọc, chẩn đoán...

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 6/2024

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 6/2024   An international Journal Of obstetrics and Gynaecology (BJOG) Volume 131, Issue 7 June...