Trang chủ THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN

THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN

THƯ VIỆN: BÀI VIẾT HẤP DẪN THÁNG 10/2022

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 10/2022 An international Journal Of obstetrics and Gynaecology (BJOG) Volume 129, Issue 11 October...

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 9/2022

An international Journal Of obstetrics and Gynaecology (BJOG) Volume 129, Issue 10 September 2022 https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14710528/2022/129/10 Ultrasound in Obstetrics & Gynecology Volume 60, Issue 3 September 2022 https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14690705/2022/60/3 International Journal of Gynecology &...

Thư viện: các bài viết hấp dẫn tháng 8/2022

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 8/2022 An international Journal Of obstetrics and Gynaecology (BJOG) Volume 129, Issue 9 August...

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 7/2022

***An international Journal Of obstetrics and Gynaecology (BJOG) Volume 129, Issue 8 July 2022 https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14710528/2022/129/8 ***Ultrasound in Obstetrics & Gynecology Volume 60, Issue 1 June 2022 https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14690705/2022/60/1 ***International Journal of Gynecology &...

Thư viện: bài viết hấp dẫn tháng 6/2022

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 6/2022 An international Journal Of obstetrics and Gynaecology (BJOG) Volume 129, Issue 7 June...

Các bài viết hấp dẫn tháng 5/2022

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 5/2022 An international Journal Of obstetrics and Gynaecology (BJOG) Volume 129, Issue 6 May...

Siêu âm Sản Phụ Khoa Thế giới (ISUOG)

Siêu âm Sản Phụ Khoa Thế giới (ISUOG) April 2022 UOG Highlights - Điểm nổi bật của UOG tháng 4 năm 2022 Mời độc...

Bản tin Thư viện

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn Tháng 4/2022 ***An International Journal of Obstetrics & Gynaecology Volume 129, Issue 5 April 2022 https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/journal/14710528 ***Ultrasound...

Bản tin thư viện tháng 12

  International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG) Volume 58, Issue 6 December 2021 https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/journal/14690705 An International Journal of Obstetrics & Gynaecology Volume 128, Issue 13 December...

Tạp chí Sản Phụ khoa của Hiệp hội FIGO và nhà xuất bản nơi...

Tạp chí Sản Phụ khoa của Hiệp hội FIGO và nhà xuất bản nơi tập hợp các nghiên cứu hàng đầu mới nhất từ...

TIN TỨC MỚI

KHUYẾN CÁO MỚI NHẤT 2023 CỦA ADA (HỘI ĐTĐ HOA KỲ) VỀ QUẢN LÝ...

Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến cập nhật và tóm tắt về: Khuyến cáo mới nhất 2023 của ADA (Hội ĐTĐ Hoa...

Lễ ký kết hợp tác giữa Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội và Bệnh...

Ngày 16/03/2023, Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội tổ chức chuyến đi công tác đến Bệnh...

HỘI NGHỊ SẢN PHỤ KHOA VIỆT – PHÁP – CHÂU Á – THÁI...

Đại học Trung Hoa Hồng Kông & Bệnh viện Prince of Wales, khoa Phụ sản kết hợp với bệnh viện Từ Dũ Việt Nam...