Anti – Mullerian Hormone (AMH) và các ứng dụng từ mào tinh ở nam giới vô sinh

204

ANTI – MULLERIAN HORMONE (AMH) VÀ CÁC ỨNG DỤNG TỪ MÀO TINH Ở NAM GIỚI VÔ SINH

Dự trữ buồng trứng là khái niệm mô tả số lượng và chất lượng các nang noãn còn lại ở buồng trứng. Dự trữ buồng trứng giảm dầ n theo tuổi và là nguyên nhân chính làm giảm chức năng sinh sản của người phụ nữ

Theo ThS. BS. Nguyễn Thị Thu Hà – BV Phụ sản Hà Nội