Bản tin Thư viện

148

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn Tháng 4/2022

***An International Journal of Obstetrics & Gynaecology

Volume 129, Issue 5
April 2022
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/journal/14710528

***Ultrasound in Obstetrics & Gynecology (UOG), the official journal

Volume 59, Issue 4
April 2022
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/journal/14690705

***The International Journal of Gynecology & Obstetrics

Volume 157, Issue 1
April 2022
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/journal/18793479

***Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica

Volume 101, Issue 4
April 2022
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/journal/16000412

***Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology (ANZJOG)

Volume 62, Issue 1
February 2022
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/journal/1479828X

Tầng 9 nhà B (02437759850)
Thư viện Bệnh viện Phụ Sản Hà nội