DANH MỤC SÁCH THƯ VIỆN TRUYỀN THỐNG

246

Nhằm mở rộng, cập nhật kiến thức mới, nâng cao năng lực chuyên môn và công tác NCKH. Hỗ trợ Cán bộ và Học viên học tập và công tác tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội. Thư viện Trung tâm ĐT – CĐT xin trân trọng tiếp tục giới thiệu hệ thống sách với nhiều chuyên ngành như Sản – Phụ khoa, Gây mê hồi sức, Chẩn đoán hình ảnh, Điều dưỡng, Nữ hộ sinh v.v…thuộc thư viện truyền thống

DANH MỤC SÁCH THƯ VIỆN

DANH MỤC SÁCH Y TẾ CÔNG CỘNG