THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN

218

“Một cuốn sách hay cho ta một điều tốt, một người bạn tốt cho ta một điều hay”.

Từ lâu thư viện đã được coi là “kho vàng” của nền văn hóa dân tộc. Thư viện bổ sung và cập nhật những kiến thức nghiên cứu khoa học, kiến thức chuyên môn mới, những phương pháp giảng dạy tiên tiến làm cho việc học tập và giảng dạy thêm sinh động và hấp dẫn…Thư viện là trung tâm thông tin ở nhiều dạng khác nhau, ngoài thư viện truyền thống, Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến đã xây Thư viện trực tuyến với hệ thống cơ sở dữ liệu từ các nhà xuất bản có uy tín trên thế giới tạo điều kiện cho người sử dụng tiếp cận nhanh chóng đến tri thức.

THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN