HOẠT ĐỘNG CHUYÊN KHOA ĐẦU NGÀNH SẢN PHỤ KHOA

210

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN KHOA ĐẦU NGÀNH SẢN PHỤ KHOA

Với chức năng nhiệm vụ chỉ đạo tuyến về chuyên ngành Sản Phụ khoa, công tác chỉ đạo tuyến là một nhiệm vụ thường xuyên của bệnh viện nhằm đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng, những kiến thức y học mới cập nhật và kỹ thuật cao về tuyến dưới, những nội dung chủ yếu của công tác chỉ đạo tuyến đã được thực hiện theo nhiệm vụ hàng năm của Sở Y tế, Bộ Y tế giao cho.

Đồng thời, các vấn đề về đào tạo chỉ đạo tuyến trên địa bàn thành phố và trong cả nước, hỗ trợ các tuyến chăm sóc tốt sức khỏe sản phụ khoa luôn được xem là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Đây là một nhiệm vụ không thể thiếu đối với một bệnh viện tuyến cuối của Bộ Y Tế. Trong nhiều năm qua, bệnh viện luôn thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo tuyến của mình, đó là:

 • Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến dưới trình giám đốc bệnh viện phê duyệt để tổ chức thực hiện.
 • Điều chỉnh các kế hoạch, xây dựng kế hoạch ngắn hạn khi có yêu cầu phù hợp với thực trạng của các đơn vị.
 • Xây dựng kinh phí theo hướng dẫn hoạt động của từng chương trình chỉ đạo tuyến.
 • Thực hiện, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn kỹ thuật của tuyến dưới.
 • Phối hợp với các khoa phòng tổ chức thực hiện đào tạo liên tục cho cán  bộ tuyến dưới, đồng thời làm tốt công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật chuyên môn.
 • Định kỳ sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo tuyến trình Giám đốc bệnh viện và báo cáo cấp trên.
 • Hỗ trợ các cán bộ tham gia chương trình chỉ đạo tuyến hoàn thành nhiệm vụ.

Trong những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế Hà Nội và theo đề cương được duyệt hàng năm của chuyên khoa đầu ngành. Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến đã triển khai xây dựng kế hoạch công tác chỉ đạo tuyến với các chương trình và kết quả đạt được, như sau:

 • Đi tuyến thường quy
 • Luân phiên cán bộ
 • Giám sát chuyên môn
 • Thẩm định danh mục kỹ thuật
 • Đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn
 • Chuyển giao kỹ thuật chuyên môn

*. Kết quả từ 2015 đến nay:

 • Chương trình đi tuyến thường quy: thực hiện 551 lượt (trung bình 60 lượt/năm)
 • Chương trình thẩm định danh mục kỹ thuật liên quan đến chuyên môn Sản phụ khoa tại các phòng khám, bệnh viện trong Hà Nội thực hiện 192 lần (trung bình 20 lần/ năm).
 • Giám sát quy chế chuyên môn các cơ sở y tế có hoạt động liên quan đến chuyên ngành Sản phụ khoa thực hiện theo yêu cầu của Sở y tế Hà Nội đã hoàn thành 278 lượt (trung bình 30 lượt/ năm).
 • Chương trình hỗ trợ các bệnh viện chuyên khoa 5 tỉnh tuyến cuối thực hiện được 12 lượt đi (từ năm 2018 đến nay).
 • Thực hiện công tác đào tạo cầm tay chỉ việc tại bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cho các cán bộ tuyến về đào tạo 180 lượt (trung bình 30 lượt/năm).
 • Công tác luân phiên cán bộ y tế về hỗ trợ đào tạo cầm tay chỉ việc ngay tại các đơn vị tuyến là 6000 lượt (từ năm 2015 đến nay): BV Mỹ Đức, BV Phúc Thọ,BV Phú Xuyên, BV Bắc Kạn, TTYT Sóc Sơn, BV Thạch Thất….
 • Số lần đi khảo sát và đi tuyến: khoảng chừng >=20 lần

*. Các kỹ thuật đã được chuyển giao tại các đơn vị bao gồm:

* Sản khoa:

+ Kỹ thuật mổ lấy thai trong các trường hợp cấp cứu và các trường hợp có chuẩn bị

+Kỹ thuật khám thai

+Bóc rau nhân tạo

 

* Phụ khoa

+ Kỹ thuật soi CTC

+ Kỹ thuật mổ mở cắt tử cung hoàn toàn và tử cung bán phần

+ Kỹ thuật mổ nội soi: chửa ngoài tử cung, u buồng trứng

 

* Sơ sinh

+ Kỹ thuật cấp cứu ban đầu cho trẻ ngay sau sinh

+ Hồi sức sơ sinh

+ Kỹ thuật  tắm bé

 

 
*Chẩn đoán trước sinh

+ Kỹ thuật sàng lọc sau sinh cho trẻ: lấy máu gót chân, sàng lọc thính lực.

 

* Chẩn đoán hình ảnh

+ Siêu âm Sản phụ khoa cơ bản

+ Siêu âm sản phụ khoa nâng cao

 

* Gây mê hồi sức

+ Gây tê tủy sống trong phẫu thuật

+ Giảm đau trong đẻ

* Hỗ trợ sinh sản

+ Kỹ thuật IUI, IVF

* Ung thư

+ Kỹ thuật sàng lọc ung thư CTC

* Kỹ thuật KHHGĐ:

+ Đặt vòng, cấy que tránh thai; hút thai nhỏ

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN KHOA ĐẦU NGÀNH 6 THÀNG DẦU NĂM 2021

Căn cứ theo kế hoạch hoạt động công tác chỉ đạo tuyến và chuyên khoa đầu ngành năm 2021 đã được Sở Y tế phê duyệt, ngay từ những ngày đầu năm, hoạt động chỉ đạo tuyến và chuyên khoa đầu ngành đã được tiến hành.

Trong 6 tháng đầu năm Trung tâm Đào tạo Chỉ đạo tuyế đã tiến hành 24 lượt đi tuyến với 50 cán bộ y tế tham gia, cụ thể như sau:

 1. Công tác đi tuyến thường quy: 12 đơn vị
 2. Công tác Thẩm định Danh mục kỹ thuật : 10 đơn vị
 3. Công tác Giám sát quy chế chuyên môn: 01 đơn vị
 4. Chuyển giao kỹ thuật: 01 đơn vị
 5. Công tác tuyến cuối: Đi tuyến và chuyển giao kỹ thuật 2 lần