Hội nghị chuyên đề siêu âm tim thai thường niên lần thứ 11 tại UCLA

157

Trung tâm ĐT- CĐT xin thông báo về Hội nghị chuyên đề siêu âm tim thai thường niên lần thứ 11 tại UCLA như sau:

– Chủ đề: Siêu âm tim thai- Lời khuyên lâm sàng từ các chuyên gia. – Thời gian: 16/10/2021.

– Link đăng ký tham gia: https://www.cme.ucla.edu/courses/event-description?registration_id=627664&client_view_p=f