Hội nghị “ ISUOG and FMF present Ultrasound Essentials”

152

Trung tâm ĐT- CĐT xin thông báo về Hội nghị “ ISUOG and FMF present Ultrasound Essentials” ( ISUOG và FMF các yếu tố về siêu âm).

* Đơn vị tổ chức: ISUOG và FMF. * Chủ tọa: Tom Bourne and Kypros Nicolaides.

* Thời gian: 08-09/04/2022.

* Nội dung: Siêu âm trong sản phụ khoa từ các khái niệm cơ bản đến các ứng dụng chuyên sâu.

* Cách đăng ký tham gia: Theo đường link hướng dẫn sau đây:
https://www.isuog.org/event/isuog-and-fmf-present-ultrasound-essentials.html