HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ”TRÁNH THAI NỘI TIẾT TRÊN LÂM SÀNG: TỪ NGHIÊN CỨU ĐẾN THỰC HÀNH”

59

Trung tâm ĐT-CĐT xin thông báo Hội thảo chuyên đề: TRÁNH THAI NỘI TIẾT TRÊN LÂM SÀNG: TỪ NGHIÊN CỨU ĐẾN THỰC HÀNH”

• Thời gian: 13h30 – 16h00, ngày 31/05/2023. Thứ 4
• Địa điểm: Hội trường A – Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội
• Chủ toạ: TS. BS Nguyễn Thị Thu Hà
• Thành phần tham dự: Bác sĩ và cán bộ y tế quan tâm
* Cấp CME dành cho Bác sỹ.
• Hình thức tổ chức: Offline và Online
Mọi chi tiết xin liên hệ: Bộ phận NCKH- Trung tâm ĐT-CĐT- Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội (P912 nhà B, SĐT: 02437759850; Email: nckhcdtgroup@gmail.com).

* Lưu ý:
– Việc đóng phí chỉ áp dụng đối với các cán bộ nhân viên y tế ngoài bệnh viện.
– Đối với các Bác sỹ của Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội có THAM DỰ TRỰC TIẾP và ĐỦ THỜI LƯỢNG của buổi Hội thảo sẽ được cấp miễn phí CME.