Hội thảo trực tuyến chuyên đề “ Kế hoạch hoá gia đình”

194

Kết thúc năm 2021 bằng cuộc Hội thảo trực tuyến chuyên đề “ Kế hoạch hoá gia đình” do TS.BS Nguyễn Mạnh Trí làm Báo cáo viên. Cuộc hội thảo diễn ra đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều anh chị em đồng nghiệp,rất nhiều người tham dự và sôi nổi đặt câu hỏi xung quanh vấn đề kế hoạch hoá gia đình.Hội thảo đã diễn ra vô cùng thành công.Happy new year!!!!!