Hội thảo trực tuyến Chuyên đề: Siêu âm chẩn đoán dị tật thai nhi

201

Trung tâm Đào tạo- Chỉ đạo tuyến xin gửi thư mời tham dự buổi Hội thảo trực tuyến
-Thời gian: 14h ngày 29/09/2021
-Chuyên đề: Siêu âm chẩn đoán dị tật thai nhi
– Báo cáo viên: Bác sĩ cao cấp Dương Hồng Chương
Trân trọng kính mời Quý bác sĩ đăng kí tham dự
Đăng kí tham dự:theo mã QR trong thư mời hoặc đăng kí theo đường link http://khaosat.benhvienphusanhanoi.vn/apps/do-survey/61499101f5d987367f534c8a