Hội thảo trực tuyến: cuộc gặp gỡ với chuyên gia: Bs. Carlos Fuchtner- Chủ tịch hiệp hội FIGO

176

Trung tâm ĐT- CĐT xin thông báo về hội thảo trực tuyến:

Cuộc gặp gỡ với chuyên gia: Bs. Carlos Fuchtner- Chủ tịch hiệp hội Sản Phụ khoa thế giới ( FIGO).

Thời gian: 16h00 ngày 07/04/2021. Cách đăng ký tham dự theo hướng dẫn sau đây. https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_kNvXB8iaQSyBcXeFKrgv5g