HỢP TÁC QUỐC TẾ

164

HỢP TÁC QUỐC TẾ

Với xu hướng toàn cầu hóa phát triển như hiện nay, hợp tác quốc tế là con đường cần thiết cho ngành Y tế, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Trên bình diện quốc gia, công bố báo cáo khoa học trên các diễn đàn khoa học quốc tế là một cách không chỉ nâng cao sự hiện diện, mà còn nâng cao năng suất khoa học, của nước nhà.  Ở phương Tây người ta thường đếm số lượng bài báo khoa học mà các nhà khoa học công bố trên các tập chí khoa học để đo lường và so sánh hiệu suất khoa học giữa các quốc gia.

Nhằm nâng cao chất lượng công tác Nghiên cứu khoa học với định hướng phát triển, bắt kịp các tiêu chuẩn quốc tế, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã có các hợp tác với nước ngoài như hợp tác với Đại học OHIO, hợp tác triển khai Truscreen,  Thử nghiệm lâm sàng pha 2b OBE với tổ chức ObsEva S.A, …. Đây là một bước mở đầu của Bệnh viện để bắt đầu và đi dài, đi xa hơn trên con đường nghiên cứu khoa học.