Kế hoạch khai giảng Lớp Sản phụ khoa cơ bản khóa 4 năm 2022

177

Căn cứ Thông báo số 768/PSHN-TTĐTCĐT ngày 05 tháng 7 năm 2020 của Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến về việc thông báo tuyển sinh Lớp Sản phụ khoa cơ bản khóa 4 năm 2022.
Căn cứ vào nhu cầu và số lượng học viên thực tế đăng ký tham gia khóa học.
Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội xin thông báo Kế hoạch khai giảng Lớp Sản phụ khoa cơ bản khóa 4 năm 2022, cụ thể như sau:
– Thời gian: 10h Thứ sáu ngày 30/9/2022
– Địa điểm: Phòng học B9- Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
– Phụ trách chuyên môn: Ths.Bs Nguyễn Cảnh Chương
Giám đốc Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến.
Kính đề nghị Quý học viên căn cứ lịch khai giảng hoàn tất thủ tục đăng ký và sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ.
Trân trọng!