CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN KHOA ĐẦU NGÀNH

116

Thực hiện chương trình chuyên khoa đầu ngành,ngày 20/09 và ngày 21/09/2022 Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã tổ chức các lớp tập huấn,đào tạo,chuyển giao kỹ thuật cho các tuyến dưới của Bệnh viện, cụ thể:

– Tập huấn đào tạo chuyển giao kỹ thuật “ Giảm đau trong đẻ”, “Giảm đau sau mổ đẻ” cho BVĐK Thạch Thất

– Tập huấn, đào tạo về “ Tư vấn chăm soc tiền sản trước và trong chuyển dạ” cho BVĐK Đan Phượng Tham dự khoá đào tạo,bên cạnh việc trao đổi về lý thuyết, các giảng viên của Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã làm mẫu,cầm tay chỉ việc cho các bác sỹ,hộ sinh,điều dưỡng tại các tuyến. Kết thúc đào tạo,các bác sỹ, điều dưỡng và hộ sinh đã cập nhật thêm được nhiều kiến thức,có thêm nhiều kinh nghiệm chuyên môn,giúp cho đơn vị triển khai được những kỹ thuật mới.