KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SÀNG LỌC, CHẨN ĐOÁN TRƯỚC SINH VÀ SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI

198

Chương trình mục tiêu dân số và KHHGĐ giai đoạn 2006 – 2010 đã xây dựng và triển khai thực hiện dự án thí điểm sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sàng lọc sơ sinh ra khoảng 30% tỉnh/ thành phố với 70% số quận/ huyện của tỉnh/ thành phố. Chương trình đã xây dựng 3 trung tâm sàng lọc trước sinh và sơ sinh tại các Bệnh viện Trung ương 3 miền Bắc, Trung và Nam. Chương trình mục tiêu giai đoạn 2011 – 2015 đã xây dựng và triển khai thực hiện dự án duy trì và mở rộng sàng lọc trước sinh và sơ sinh ra khoảng 81% tỉnh/ thành phố.