LỊCH TRỰC KHÁM CHỮA BỆNH TỪ XA TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI  (Từ ngày 17/08/2021 đến ngày 30/08/2021)

176

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO – CHỈ ĐẠO TUYẾN

THÔNG BÁO :

LỊCH TRỰC KHÁM CHỮA BỆNH TỪ XA TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI 

(Từ ngày 17/08/2021 đến ngày 30/08/2021)