Rà soát công tác quản lý thai phụ mắc Covid

162

Ngày 17/12/2021,tại Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến đã diễn ra cuộc họp giữa Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội – đại diện là TS.BS Nguyễn Thị Thu Hà- Phó giám đốc Bệnh viện và các đại diện của các bệnh viện,TTYT tuyến dưới của bệnh viện PSHN về việc “ Rà soát công tác quản lý thai phụ mắc Covid”. Tại cuộc họp,TS.BS Nguyễn Thị Thu Hà đã thay mặt Bệnh viện hứa tặng 30 TTYT ,mỗi TTYT 05 máy đo SPO2 và giao việc tặng máy cho Trung tâm Đào tạo- Chỉ đạo tuyến phụ trách.
Vì vậy, chiều ngày 21-12-2021,ThS Trần Hải Dung- Phó giám đốc Trung tâm Đào tạo- Chỉ đạo tuyến đã đại diện Bệnh viện và Trung tâm trao tặng 150 máy SPO2 cho 30 TTYT. Qua đó BVPSHN muốn truyền tải tinh thần tích cực đầy năng lượng, động viên các BV,TTYT tuyến dưới trong công việc phòng chống đại dịch Covid để góp phần chung tay trong việc phòng chống dịch của thành phố Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung.