Siêu âm Sản Phụ Khoa Thế giới (ISUOG)

184

Siêu âm Sản Phụ Khoa Thế giới (ISUOG) April 2022 UOG Highlights – Điểm nổi bật của UOG tháng 4 năm 2022

Mời độc giả truy cập đường link: https://www.isuog.org/resource/april-2022-uog-highlights.html

Thư viện Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội – Tầng 9 nhà B – 02437759850