SỐ ĐẶC BIỆT CỦA TẠP CHÍ INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS: KHUYẾN NGHỊ TĂNG CƯỜNG SÀNG LỌC UNG THƯ CỔ TỬ CUNG Ở NHỮNG PHỤ NỮ CHƯA ĐƯỢC SÀNG LỌC  (VOLUME 166, ISSUE S1/JUNE 2024)

7

SỐ ĐẶC BIỆT CỦA TẠP CHÍ INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS: KHUYẾN NGHỊ TĂNG CƯỜNG SÀNG LỌC UNG THƯ CỔ TỬ CUNG Ở NHỮNG PHỤ NỮ CHƯA ĐƯỢC SÀNG LỌC

 (VOLUME 166, ISSUE S1/JUNE 2024)

 

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc về số đặc biệt của tạp chí International Journal of Gynecology & Obstetrics: Khuyến nghị tăng cường sàng lọc ung thư cổ tử cung ở những phụ nữ chưa được sàng lọc (Volume 166, Issue S1/June 2024): https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/18793479/2024/166/S1

 

Trong bài viết đưa ra các khuyến nghị từ Nhóm đồng thuận quốc tế về sàng lọc ung thư cổ tử cung nâng cao (ACCESS) về ung thư cổ tử cung – đây là một nhóm đa ngành gồm các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này.

Tổng cộng, ACCESS đưa ra sáu khuyến nghị chính (tạm dịch):

  1. Xây dựng các chương trình quốc gia về loại trừ ung thư cổ tử cung với các mục tiêu và ngày tháng hạn định rõ ràng, bao gồm cả mục tiêu cho chương trình sàng lọc quốc gia ở cấp độ toàn dân số.
  2. Triển khai các sáng kiến ​​giáo dục, thông tin và nâng cao nhận thức có mục tiêu và phù hợp về mặt văn hóa, đặc biệt tập trung vào phụ nữ chưa được sàng lọc.
  3. Cải thiện khả năng tiếp cận sàng lọc ung thư cổ tử cung.
  4. Hỗ trợ các chuyên gia chăm sóc sức khỏe tăng cường tham gia sàng lọc ung thư cổ tử cung.
  5. Khuyến khích và hỗ trợ việc thành lập các nhóm vận động bệnh nhân ung thư cổ tử cung quốc gia và liên minh phòng chống ung thư cổ tử cung quốc gia.
  6. Đảm bảo rằng bảo hiểm y tế chi trả phù hợp cho việc sàng lọc ở tất cả các nước có thu nhập cao.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Thư viện Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

Tầng 9 nhà B (02437759850)