Tạp chí Sản Phụ Khoa AJOGAmerican Journal of Obstetris&Gynecology

241

**Bản tin Thư viện***
Tạp chí Sản Phụ Khoa AJOGAmerican Journal of Obstetris&Gynecology
Thư viện Bệnh viện Phụ Sản Hà nội gửi Quý bạn đọc Các bài báo mới về Tiền Sản Giật nhân ngày TSG Thế giới 22/5
Mời bạn đọc truy cập đường link:
https://www.ajog.org/preeclampsia
Tầng 9 nhà B (02437759850)
Thư viện Bệnh viện Phụ Sản Hà nội
Tầng 9 nhà B (02437759850)