Tạp chí Sản Phụ khoa của Hiệp hội ISUOG

246

Tạp chí Sản Phụ khoa của Hiệp hội ISUOG ( Hiệp Hội Siêu âm Sản Phụ Khoa Quốc Tế) là nơi tập hợp các nghiên cứu hàng đầu mới nhất từ cộng đồng OBGYN.

Bài viết mới nhất: Volume 58, Issue 3 September 2021

Mời độc giả truy cập đường link:
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/journal/14690705?zarsrc=30&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo

Thư viện Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội : Tầng 9 nhà B (ĐT: 02437759850);
Email: nckhpshn2020@gmail.com