THÔNG BÁO: HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN HỘI Y HỌC GIẤC NGỦ VIỆT NAM LẦN THỨ 4

83

                                                       THÔNG BÁO

Căn cứ Thông báo số của Ban tổ chức Hội Nghị về việc tổ chức và đăng ký tham dự: HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN HỘI Y HỌC GIẤC NGỦ VIỆT NAM LẦN THỨ 4

  Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến xin thông báo đến các khoa, phòng trong Bênh Viện Phụ sản Hà Nội:

  1. Thời gian dự kiến diễn ra Hội nghị: Ngày 03/06/2023 và ngày 04/06/2023                  
  2. Địa điểm: Trung Tâm Hội nghị Khách Sạn Sài Gòn- Đà Lạt

Số 180 đường Ba Tháng Hai, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

  1. Hình thức: Trực tiếp
  2. Nội dung và hướng dẫn chi tiết:(nằm trong file đính kèm)

Xin trân trọng thông báo!