THÔNG BÁO LẦN 1 HỘI NGHỊ SẢN PHỤ KHOA VIỆT – PHÁP 2021

254

THÔNG BÁO Lần 1

Về “Hội nghị Sản Phụ khoa Việt – Pháp 2021”

 Căn cứ Thông báo số 1 năm 2021 của Ban tổ chức Hội nghị về việc tổ chức và đăng bài báo khoa học tại:

“ Hội nghị Sản phụ khoa Việt – Pháp 2021”

  Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến  xin thông báo đến các khoa, phòng trong Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội:

  1. Thời gian dự kiến diễn ra Hội nghị: 28/10  – 29/10/2021 (Thứ 5 – Thứ 6)
  2. Địa điểm dự kiến: Trung tâm Hội nghị Quốc gia – Mỹ Đình – Hà Nội
  3. Nội dung và hướng dẫn chi tiết : nằm trong file đính kèm
  4. Hoàn thành phiếu đăng ký trong phụ lục đính kèm gửi về TT ĐT – CĐT Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội trước ngày 15/07/2021

Xin vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin về hội nghị:

Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến

Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 9 nhà B, số 929 đường La Thành, Hà Nội

ĐT: 024.37754.890

Xin trân trọng thông báo.