THÔNG BÁO Lần 1 Về : “ HỘI NGHỊ PHỤ SẢN MIỀN TRUNG – TÂY NGUYÊN MỞ RỘNG LẦN THỨ X, NĂM 2023

80

THÔNG BÁO Lần 1
Về : “ HỘI NGHỊ PHỤ SẢN MIỀN TRUNG – TÂY NGUYÊN MỞ RỘNG LẦN THỨ X, NĂM 2023
Căn cứ Thông báo số 1 ngày 20/04/2023 của Ban tổ chức Hội Nghị về việc tổ chức và đăng ký tham dự và báo cáo:
HỘI NGHỊ PHỤ SẢN MIỀN TRUNG – TÂY NGUYÊN MỞ RỘNG LẦN THỨ X, NĂM 2023
Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến xin thông báo đến các khoa, phòng trong Bênh Viện Phụ sản Hà Nội:
1. Thời gian dự kiến diễn ra Hội nghị: Ngày 24/11/2023 và ngày 25/11/2023 (Thứ 6 &Thứ 7)
2. Địa điểm: Buôn Ma Thuột, Daklak ( dự kiến)
3. Hình thức: trực tiếp
4. Nội dung và hướng dẫn chi tiết:( nằm trong file đính kèm)
Hoàn thành đăng ký theo mã QR đính kèm (dành riêng cho cán bộ BV Phụ Sản Hà Nội)
Trước ngày 15/08/2023 ( với đăng ký tham dự Hội nghị)
Trước ngày 28/6/2023 ( với đăng ký báo cáo tại Hội nghị)
Xin vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết về hội nghị:
Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 9 nhà B, số 929 Đường La Thành, Hà Nội
ĐT: 024.37754.890
Xin trân trọng thông báo!