Thông báo về Hội thảo trực tuyến quốc tế của FIGO với chủ đề:” Recurrent pregnancy loss”

118
Trung tâm ĐT-CĐT xin thông báo về Hội thảo trực tuyến quốc tế của FIGO với chủ đề:” Recurrent pregnancy loss” ( Tạm dịch: Sẩy thai liên tiếp).
* Thời gian: 26 Aug 2022 02:00 PM London.
* BCV: Dr Hema Divakar
* Cách thức đăng ký tham gia: Liên hệ P912 nhà B, Bộ phận NCKH- Trung tâm ĐT-CĐT- BVPSHN ( Email: nckhcdtgroup@gmail.com; SĐT: 024 37750312)