Thông báo về Hội thảo trực tuyến quốc tế ISUOG : “ Utrasound in twins: Which Charts, Which doppler’s”.

114

Trung tâm ĐT-CĐT xin thông báo về Hội thảo trực tuyến quốc tế ISUOG :

“ Utrasound in twins: Which Charts, Which doppler’s”.

– Thời gian: Thứ 5 ngày 28/07/2022.

– Chủ tọa: Prof. Christoph Lees.

– Nội dung và BCV: * “ Twin growth charts- Are they a good idea?”- Prof. Dave Wright; Prof. Tullio Ghi. * “ Doppler in MCDA twins” – Dr. Manuela Tavares de Sousa; Prof. hyunjin Cho; Dr. Caroline Shaw.

Mọi chi tiết xin liên hệ : P912- Nhà B- Bộ phận NCKH, Trung tâm ĐT-CĐT ( Email: nckhcdtgroup@gmail.com, sdt: 024 37750312)