Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 06/2023

100

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 06/2023

 

Ultrasound in Obstetrics & Gynecology (ISUOG)

Volume 61, Issue 6

June 2023

Ultrasound in Obstetrics & Gynecology: Vol 61, No 6 (wiley.com)

 

International Journal of Gynecology & Obstetrics

Volume 161, Issue 3

June 2023

International Journal of Gynecology & Obstetrics: Vol 161, No 3 (wiley.com)

 

Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS)

Volume 102, Issue 6

June 2023

Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica: Vol 102, No 6 (wiley.com)

 

The New England Journal of Medicine

VOL.388 NO.22

June 1, 2023

The New England Journal of Medicine: This Week’s Table of Contents (nejm.org)

 

Journal of Obstetrics and Gynaecology Research

Volume 49, Issue 6

June 2023

Journal of Obstetrics and Gynaecology Research: Vol 49, No 6 (wiley.com)

 

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Thư viện Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

Tầng 9 nhà B (02437759850)