Tóm tắt nghiên cứu: Các mô tả lành tính và mô hình ADNEX trong quy trình hai bước để ước tính nguy cơ ác tính của các khối u buồng trứng: Đánh giá hồi cứu từ nghiên cứu dọc đa trung tâm IOTA5

119

Các mô tả lành tính và mô hình ADNEX trong quy trình hai bước để ước tính nguy cơ ác tính của các khối u buồng trứng: Đánh giá hồi cứu từ nghiên cứu dọc đa trung tâm IOTA5

Tóm tắt

Mục tiêu: Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng các mô tả lành tính trên siêu âm (BDs) có ý nghĩa đáng tin cậy giúp loại trừ phần lớn khả năng ác tính của u phần phụ. Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá BDs sửa đổi và quy trình hai bước để tính nguy cơ ác tính bằng mô hình ADNEX sau khi đánh giá bằng BDs sửa đổi không áp dụng được.

Phương pháp nghiên cứu: Đây là một phân tích hồi cứu sử dụng dữ liệu từ phân tích tạm thời trong 2 năm của nghiên cứu Giai đoạn 5 của IOTA, trong đó các bệnh nhân có ít nhất một khối u phần phụ được lựa chọn bất kể cách xử trí tiếp theo (bảo tồn hay phẫu thuật) . Kết quả chính là phân loại khối u lành tính hay ác tính, dựa trên mô bệnh học hoặc thông tin lâm sàng và siêu âm trong 1 năm theo dõi. Phương pháp quy nạp được sử dụng khi theo dõi kết quả điều trị dựa trên các tiêu chí có sẵn không chắc chắn.

Kết quả: Có tất cả 8519 bệnh nhân từ 36 trung tâm từ năm 2012 đến năm 2015. Sau khi loại bỏ những bệnh nhân đang được theo dõi điều trị và tất cả bệnh nhân từ 19 trung tâm không đạt tiêu chuẩn về chất lượng phẫu thuật và dữ liệu theo dõi bệnh nhân sau đó, còn 4905 bệnh nhận của 17 trung tâm đạt tiêu chuẩn phân tích thống kê. Có 3441 (70%) trường hợp khối u là lành tính, 978 (20%) trường hợp ác tính và 486 (10%) không phân loại được. Các BDs được áp dụng cho 1798/4905 (37%) khối u, trong đó có 1786 (99.3%) trường hợp là lành tính. Quy trình hai bước dựa trên mô hình ADNEX không sử dụng CA125 có diện tích dưới đường cong ROC là 0.94 (95% CI, 0.92–0.96). Khả năng đánh giá nguy cơ ác tính hơi giảm, tuy nhiên giá trị hiệu chuẩn dao động giữa các trung tâm. Để phân tích độ nhạy, chúng tôi mở rộng tiêu chuẩn của các kết quả không chắc chắn dẫn đến có 1419 (29%) khối u với kết quả không chắc chắn và AUC của quy trình hai bước không có CA125 là 0.93 (95% CI, 0.91–0.95).

Kết luận: Có thể phân loại được phần lớn các khối u phần phụ là lành tính dựa trên BDs sửa đổi. Đối với các trường hợp còn lại có thể sử dụng mô hình ADNEX để đánh giá nguy cơ ác tính của nó. Quy trình hai bước này thuận tiện trong áp dụng lâm sàng.

Bản gốc PDF chi tiết của nghiên cứu:

Ultrasound in Obstet Gyne – 2022 – Landolfo – Benign descriptors and ADNEX in two‐step strategy to.pdf