SINH HOẠT KHOA HỌC THÁNG 2 NĂM 2023

118

Chiều ngày 23 tháng 02 năm 2023, bộ phận Nghiên cứu khoa học – Trung tâm ĐT-CĐT thực hiện buổi sinh hoạt khoa học tại hội trường A.

Chủ toạ chương trình: TS.BS Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Giám đốc bệnh viện.

Báo cáo viên TS.BS Đỗ Tuấn Đạt, trưởng khoa Sản bệnh bài “Suy thai”

Ths.BSCKII Trương Minh Phương với bài “ Mornitoring trong sản khoa”.

 Nội dung buổi sinh hoạt khoa học thu hút được nhiều các cán bộ y tế trong viện tham dự, trong đó có cả các trưởng, phó các khoa phòng và điều dưỡng trưởng.

Các câu hỏi được báo cáo viên và chủ toạ làm sáng tỏ, giúp việc cung cấp và thực hành các cập nhật mới trên lâm sàng đạt được hiệu quả cao hơn.

Buổi sinh hoạt khoa học kết thúc vào 16h30 cùng ngày.