Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến xin gửi Lịch khai giảng các khoá đào tạo trong tháng 7/2024.

6

✏️✏️✏️Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến xin gửi Lịch khai giảng các khoá đào tạo trong tháng 7/2024.
✏️✏️✏️Để biết thông tin chi tiết về các khoá học, mời Quý vị truy cập link sau:
https://ttdt.benhvienphusanhanoi.vn/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-khoa-hoc-cam-tay-chi-viec/
✏️✏️✏️Mọi thông tin cần tư vấn, xin vui lòng liên hệ:
🏤Bộ phận Đào tạo – P901 Nhà B Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội
☎️Hotline: 0865325558
📬Email: ttdtbvpshn@gmail.com
Trân trọng!