Trung tâm ĐT-CĐT xin thông báo về Hội nghị Châu Á- Thái Bình Dương về Y học bào thai năm 2023 ( Asia Pacific Congress in Maternal Fetal Medicine 2023).

77

Trung tâm ĐT-CĐT xin thông báo về Hội nghị Châu Á- Thái Bình Dương về Y học bào thai năm 2023 ( Asia Pacific Congress in Maternal Fetal Medicine 2023).
* Thời gian: 17-18/ 08/2023
* Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
* Đơn vị tổ chức: Đại học Hồng Kông- Trung Quốc
* Đơn vị phối hợp: Bệnh viện Từ Dũ
* Cách thức đăng ký tham gia: Theo hướng dẫn sau đây: https://www.obg.cuhk.edu.hk/apcmfm/apcmfm-2023/