Tuyên bố đồng thuận của ESGO / ISUOG / IOTA / ESGE về chẩn đoán trước phẫu thuật khối u buồng trứng

261