203

Tạp chí Sản Phụ khoa Phụ khoa quốc tế là nơi tập hợp các nghiên cứu hàng đầu mới nhất từ cộng đồng OBGYN. Bài viết mới nhất: Volume 128, Issue 10 September 2021
Mời độc giả truy cập đường link:
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/journal/14710528
Thư viện Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội : Tầng 9 nhà B (ĐT: 02437759850);
Email: nckhpshn2020@gmail.com