135

Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến thông báo về Khảo sát của Liên đoàn Sản Phụ khoa thế giới( FIGO ) dành cho các bác sỹ Sản Phụ khoa.

* Mục tiêu: Cuộc khảo sát này nhằm mục tiêu đánh giá kiến thức và kỹ năng của các quý đồng nghiệp trong lĩnh vực Sản phụ khoa có liên quan đến chăm sóc sức khỏe sinh sản. Qua đó góp phần bổ sung kiến thức, tăng cường chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em. Đồng thời cải thiện nguồn lực giáo dục và nâng cao năng lực chuyên môn.

* Quý đồng nghiệp có thể truy cập theo đường link hướng dẫn sau:

https://survey.figo.org/c/global-srh-pub