“ HỘI NGHỊ SẢN PHỤ KHOA VIỆT PHÁP 2022 Khu vực phía Bắc tại Hà Nội, ngày 16/08/2022”

193

THÔNG BÁO Lần 1
“ HỘI NGHỊ SẢN PHỤ KHOA VIỆT PHÁP 2022 Khu vực phía Bắc tại Hà Nội, ngày 16/08/2022”

Căn cứ Thông báo số 1 ngày 31/3/2022 của Ban tổ chức Hội Nghị về việc tổ chức và đăng ký tham dự và báo cáo tại:
HỘI NGHỊ SẢN PHỤ KHOA VIỆT PHÁP 2022
Khu vực phía Bắc tại Hà Nội, ngày 16/08/2022”

Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến xin thông báo đến các khoa, phòng trong Bênh Viện Phụ sản Hà Nội:
1. Thời gian dự kiến diễn ra Hội nghị: Ngày 16/8/2022 – Thứ 3
2. Địa điểm: Khách sạn Mellia, Lý Thường Kiệt, Hà Nội ( dự kiến)
3. Nội dung và hướng dẫn chi tiết:( nằm trong file đính kèm)
Hoàn thành phiếu đăng ký trong phụ lục đính kèm gửi về TTĐT – CĐT Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội trước ngày 30/4/2022

Xin vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết về hội nghị:
Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 9 nhà B, số 929 Đường La Thành, Hà Nội
ĐT: 024.37754.890
Xin trân trọng thông báo!