189

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO – CHỈ ĐẠO TUYẾN tHÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO LIÊN KẾT VỚI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI – ĐHYHN : 

◊ Lớp “Sản phụ khoa cơ bản” Khoá 5 

◊ Lớp “Siêu âm trong sản phụ khoa” Khoá 24