62

THÔNG BÁO Lần 1:  HỘI NGHỊ SẢN PHỤ KHOA VIỆT PHÁP 2023
Căn cứ Thông báo số 1 của Ban tổ chức Hội Nghị về việc tổ chức và đăng ký tham dự và báo cáo tại: HỘI NGHỊ SẢN PHỤ KHOA VIỆT PHÁP 2023 tại Hà Nội, ngày 14/08/2023 – 15/08/2023”
Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến xin thông báo đến các khoa, phòng trong Bênh Viện Phụ sản Hà Nội:
1. Thời gian dự kiến diễn ra Hội nghị: Ngày 14/08/2023 và ngày 15/08/2023 (Thứ 2&Thứ 3)
2. Địa điểm: Khách sạn Mellia, Lý Thường Kiệt, Hà Nội ( dự kiến)
3. Hình thức: trực tiếp 1000 đại biểu, online: không hạn chế
4. Nội dung và hướng dẫn chi tiết:( nằm trong file đính kèm)
Hoàn thành đăng ký theo mã QR đính kèm (mã QR dành riêng cho cán bộ Bệnh Viện PSHN)
Trước ngày 26/05/2023 ( với đăng ký tham dự Hội nghị)
Trước ngày 28/5/2023 ( với đăng ký báo cáo tại Hội nghị)