213

*** Thư viện Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội xin thông báo  truy cập tài khoản Thư viện KH&CN quốc gia.

Thư viện KH&CN quốc gia là thư viện đa ngành, đa lĩnh vực có truyền thống phát triển lâu đời ở nước ta.Thư viện có nguồn tài liệu điện tử trong nước và quốc tế phong phú, đa dạng nhất cả nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, bao gồm:
CSDL Công bố KH&CN Việt Nam: cho phép truy cập toàn văn 270.000 bài báo khoa học của Việt Nam trên các lĩnh vực
CSDL Nhiệm vụ KH&CN Việt Nam: đọc tóm tắt và thông tin chính về 36.000 nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước
Các CSDL quốc tế: ScienceDirect, Springer Nature, IEEE, ACS, ProQuest Central, Web of Science (ISI), Scopus…
Kho sách: Kho sách của Thư viện hiện có khoảng 380.000 cuốn sách, trong đó sách tiếng Việt chiếm 20%, sách ngôn ngữ gốc Slavơ chiếm 20%, sách ngôn ngữ gốc Latinh chiếm 60%.Về môn loại, 32% vốn sách của Thư viện thuộc các ngành khoa học cơ bản, 45% thuộc các ngành KH&CN, 23% thuộc các ngành nông, lâm, ngư nghiệp, y tế, kinh tế, quản lý, thông tin học và thư viện học.
Thư viện có một kho tài liệu tra cứu quý, với hơn 17.000 sách chuyên khảo gồm nhiều loại hình từ bách khoa toàn thư, cẩm nang, sổ tay tra cứu, đến các từ điển chuyên ngành, tạp chí tóm tắt, trong đó có các tài liệu tra cứu rất nổi tiếng và quý hiếm ở Việt Nam như bộ Chemical Abstracts.
Kho Tạp chí:
– Kho tạp chí lưu giữ và bảo quản gần 7.700 tên tạp chí và ấn phẩm kế tiếp gồm 5.160 tên tạp chí gốc Latin (chủ yếu là tiếng Anh và tiếng Pháp), 826 tên tạp chí tiếng Nga, 693 tên tạp chí tiếng Việt, khoảng 50 tên tạp chí tiếng Trung Quốc, trong đó có hơn 1000 tên tạp chí thuộc các lĩnh vực khoa học cơ bản, KH&CN, khoa học kinh tế được bổ sung thuờng xuyên.
– Bên cạnh nguồn tạp chí dưới dạng giấy, còn có một kho tài liệu dưới dạng vi phim với hơn 1000 tên tạp chí tiếng Anh, Pháp thuộc các chuyên ngành khoa học kỹ thuật. Ngoài ra có gần 1000 tài liệu về Đông Dương thời Pháp thuộc dưới dạng vi phim, thuộc các ngành: địa lý, địa chính, sinh học, nông nghiệp, xây dựng… Những tạp chí khoa học và công nghệ các tỉnh,thành trong phạm vi cả nước, những bài tạp chí dưới dạng tờ rời, những số tạp chí lẻ cũng được lưu giữ tại đây.

Kho Kết quả nghiên cứu: Kho Kết quả nghiên cứu bao gồm 36.000 báo cáo kết quả thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ từ cấp cơ sở, cấp Bộ, cấp tỉnh đến cấp Nhà nước được thực hiện trên phạm vi cả nước. Diện bao quát đề tài của các báo cáo rất phong phú, bao gồm: Khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn. Đặc biệt, có một số lượng lớn các báo cáo kết quả nghiên cứu thuộc các lĩnh vực khoa học ưu tiên như: nông-lâm-ngư nghiệp, y tế, công nghệ thông tin, kinh tế, giáo dục,v.v…có khả năng triển khai thành các công nghệ để áp dụng vào thực tế.

22:56 28/06/2021