CÁC BÀI BÁO MỚI VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA OXY TRONG SINH ĐẾN TỶ LỆ ĐẺ MỔ

197

***Bản tin Thư viện***
Tạp chí Sản Phụ Khoa AJOG: American Journal of Obstetris&Gynecology
Thư viện Bệnh viện Phụ Sản Hà nội gửi Quý bạn đọc Các bài báo mới về Ảnh hưởng của oxy trong sinh đến tỷ lệ đẻ mổ: một phân tích tổng hợp. Effect of intrapartum oxygen on the rate of cesarean delivery: a meta-analysis
Julia Burd, MD
Johanna Quist-Nelson, MD
Suzanne Moors, MD, PhD
Nandini Raghuraman, MD, MS
Hany Aly, MD
Vincenzo Berghella, MD
Published:April 06, 2021
Mời bạn đọc truy cập đường link:
https://www.ajogmfm.org/article/S2589-9333(21)00069-0/fulltext?zarsrc=30&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo
Tầng 9 nhà B (02437759850)
Thư viện Bệnh viện Phụ Sản Hà nội