BÀI VIẾT CHUYÊN ĐỀ

220

Các bài viết chuyên đề trong phần NCKH được đăng dưới đây là những kiến thức cập nhật về chuyên ngành Sản Phụ khoa, các kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân được tổng hợp từ các bài nghiên cứu, các buổi SHKH, các buổi hội thảo,… nhằm mục đích liên tục cập nhật các thông tin, giúp nâng cao năng lực chuyên môn trong điều trị và khám chữa bệnh cho các cán bộ y tế.

https://drive.google.com/drive/folders/1r3hrer-c6HUvnnf7rIOgPWB43zWU_OWY?usp=sharing

(đây là link có các file về các chuyên đề được tổng hợp trên google drive)