Ban hành chương trình và tài liệu đào tạo liên tục “Khám phụ khoa và các bệnh viêm nhiễm phụ khoa”

243

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO – CHỈ ĐẠO TUYẾN

THÔNG BÁO

Ngày 18 tháng 06 năm 2021, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội quyết định về việc ban hành chương trình và tài liệu đào tạo liên tục “Khám phụ khoa và các bệnh viêm nhiễm phụ khoa”