Chuỗi Talk Show Mùa Covid với chủ đề: Người bệnh F0: Khoẻ mạnh & An vui

162

Trung Tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến gửi thông báo 

Chuỗi Talk Show Mùa Covid với chủ đề: Người bệnh F0: Khoẻ mạnh & An vui.

ĐĂNG KÝ WEBINAR: 19h30-21h00, Thứ Sáu, 13/08/2021

Xin vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin:
Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến
Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 9 nhà B, số 929 đường La Thành, Hà Nội
ĐT: 024.37754.890
Xin trân trọng thông báo.