Trang chủ Các thông báo của NCKH trong năm 2021 02.Thong bao kèm qđ giao đề tài 2021-1

02.Thong bao kèm qđ giao đề tài 2021-1

01.Thong bao đăng ký đề tài sáng kiến 2021 -1
03.Thong bao đăng ký đề tài sáng kiến giữa năm 7.2021-1

TIN TỨC MỚI

Thông báo lần thứ 2 về việc tổ chức hội nghị khoa học chỉ...

Thông báo lần thứ 2 về việc tổ chức hội nghị khoa học chỉ đạo tuyến chuyên nghành Sản phụ khoa Hà Nội lần...

Công tác Chỉ đạo tuyến nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh (KCB)...

Thực hiện công tác Chỉ đạo tuyến nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh (KCB) cho các đơn vị tuyến dưới theo tinh...

Hội chẩn, tư vấn khám chữa bệnh từ xa tháng 11

Hội chẩn, tư vấn khám chữa bệnh từ xa tháng 11 Ngày 09/11/2023 Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Phụ...