Chưa được phân loại

Một số cập nhập về dọa đẻ non

Trẻ sinh non có thể có những rối loạn phát triển: bại não, thiểu năng trí tuệ…

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SÀNG LỌC, CHẨN ĐOÁN TRƯỚC SINH VÀ SƠ SINH TẠI...

Chương trình mục tiêu dân số và KHHGĐ giai đoạn 2006 – 2010 đã xây dựng và triển khai thực hiện dự án thí...

TIN TỨC MỚI

HỘI THẢO ” CÔNG NGHỆ GIẢI TRÌNH TỰ GEN THẾ HỆ MỚI TRONG SÀNG...

HỘI THẢO " CÔNG NGHỆ GIẢI TRÌNH TỰ GEN THẾ HỆ MỚI TRONG SÀNG LỌC, CHẨN ĐOÁN CÁC BỆNH DI TRUYỀN GEN LẶN " Ngày...

Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức hội thảo: “Công nghệ...

Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức hội thảo: “Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong sàng lọc...

Thông báo về việc đăng ký tham dự Hội thảo: “Công nghệ giải trình...

Thông báo về việc đăng ký tham dự Hội thảo: “Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong sàng lọc, chẩn đoán...