THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN

BẢN TIN THƯ VIỆN: SỐ ĐẶC BIỆT CỦA TẠP CHÍ AMERICAN JOURNAL OF OBSTETRICIAN...

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc về số đặc biệt của tạp chí American Journal Of Obstetrician & Gynecology(AJOG): Băng huyết sau sinh ...

BẢN TIN THƯ VIỆN : SỐ MỚI NHẤT CỦA TẠP CHÍ THE OBSTETRICIAN &...

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc về số mới nhất của Tạp chí The Obstetrician & Gynaecologist (TOG) (Volume 25, Issue 1/ January...

Bản tin thư viện: các bài viết hấp dẫn tháng 02/2023

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 02/2023    An international Journal Of obstetrics and Gynaecology (BJOG) Volume 130, Issue 4 Themed...

Bản tin Thư viện: bài viết hấp dẫn tháng 01/2023

  Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 01/2023    An international Journal Of obstetrics and Gynaecology (BJOG) Volume 130, Issue 2 Themed...

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 11/2022

An international Journal Of obstetrics and Gynaecology (BJOG) Volume 129, Issue 12 November 2022 https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14710528/2022/129/12   Ultrasound in Obstetrics & Gynecology Volume 60, Issue 5 November 2022 https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14690705/2022/60/5   International Journal of Gynecology &...

THƯ VIỆN: BÀI VIẾT HẤP DẪN THÁNG 10/2022

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 10/2022 An international Journal Of obstetrics and Gynaecology (BJOG) Volume 129, Issue 11 October...

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 9/2022

An international Journal Of obstetrics and Gynaecology (BJOG) Volume 129, Issue 10 September 2022 https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14710528/2022/129/10 Ultrasound in Obstetrics & Gynecology Volume 60, Issue 3 September 2022 https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14690705/2022/60/3 International Journal of Gynecology &...

Thư viện: các bài viết hấp dẫn tháng 8/2022

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 8/2022 An international Journal Of obstetrics and Gynaecology (BJOG) Volume 129, Issue 9 August...

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 7/2022

***An international Journal Of obstetrics and Gynaecology (BJOG) Volume 129, Issue 8 July 2022 https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14710528/2022/129/8 ***Ultrasound in Obstetrics & Gynecology Volume 60, Issue 1 June 2022 https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14690705/2022/60/1 ***International Journal of Gynecology &...

Thư viện: bài viết hấp dẫn tháng 6/2022

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 6/2022 An international Journal Of obstetrics and Gynaecology (BJOG) Volume 129, Issue 7 June...

TIN TỨC MỚI

HỘI CHẨN, TƯ VẤN KHÁM CHỮA BỆNH TỪ XA THÁNG 11

Ngày 23/11/2023 Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã tổ chức hội chẩn, tư vấn...

Thông báo lần thứ 2 về việc tổ chức hội nghị khoa học chỉ...

Thông báo lần thứ 2 về việc tổ chức hội nghị khoa học chỉ đạo tuyến chuyên nghành Sản phụ khoa Hà Nội lần...

Công tác Chỉ đạo tuyến nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh (KCB)...

Thực hiện công tác Chỉ đạo tuyến nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh (KCB) cho các đơn vị tuyến dưới theo tinh...